Tandvården i Sverige som bedrivs i offentlig landstingsregi, kallas för Folktandvården och finns i stort sett på varenda ort i landet. Det är oftast till Folktandvården man går akut om man inte har en egen tandläkare och det är också dit asylsökande eller utländska medborgare går om man behöver få akut tandvård. För barn och ungdomar som ej fyllt 23 år ännu, är besöken gratis och det gäller på samtliga tandkliniker som är anslutna till Försäkringskassan. Dock är “tandvård fortfarande en dyr kostnad” för många människor.

Svenskar har i regel en god tandhälsa och man vet vad man ska göra för att motverka tandproblem ända från barnsben. En orsak till detta är också att barn redan i mycket unga år kallas in med jämna mellanrum till Folktandvården och faktum är att ju mer tiden går, desto bättre tandhälsa får både stora och små. En stor del barn har inte haft ett enda hål och även äldre människor behåller sina tänder långt upp i åldrarna.

Folktandvårdens historia

Det hela började 1924 när den svenska Riksdagen skulle besluta om tandvård för medborgarna. Detta ledde till att Folktandvården bildades 1938 men omfattade från början endast barntandvård. Under årens lopp har dock detta ändrats och byggts ut och numera bedriver Folktandvården tandvård för både vuxna och barn.

Frisktandvård

Folktandvården erbjuder frisktandvård som är en benämning på den vård som omsluts av ett abonnemang. Där ingår alla möjliga kontroller som undersökningar, förebyggande vård, lagningar, behandling av sjukdom osv. De patienter som har frisktandvårdsavtal betalar en summa varje år eller månad och detta gäller tre år i taget. Tandläkaren går igenom de punkter som patienten själv ska jobba med hemma som egenvård och förebyggande vård samtidigt som man gör upp en plan för återbesök och behandlingar.

Specialistvården

Folktandvården erbjuder även specialisttandvård som omfattar komplicerade tillstånd och situationer när patienten till exempel har drabbats av en tandsjukdom eller börjar få tandlossning. Även svåra kirurgiska ingrepp görs av tandläkare och specialister på Folktandvården.