Oavsett om man är på genomresa i Sverige, om man är asylsökande, om man är papperslös eller fått avslag på sin asylansökan samt om man är barn så har alla rätt till akut tandvård. Dock gäller vissa bestämmelser för olika grupper. För säkerhets skull ska vi förklara närmare vilka regler det är som gäller, lite mer ingående.

Turister inom och utanför EU

Om du är en EU-medborgare, EES-medborgare eller från Schweiz och har med dig EU-kortet när du är ute och reser, kan du utan problem uppsöka en tandläkare som tar emot dig om du behöver gå akut. Dock måste du vara med i ditt lands socialförsäkringssystem. Man kan drabbas av hemsk tandvärk, man kan slå ut en tand eller en lagning kan lossna tvärt. Det man då gör är att uppsöka en tandläkare där man befinner sig som är ansluten till Försäkringskassan och får en tid. EU-kortet ska visas upp så att man får ersättning från det egna landet sedan.

Om du istället kommer från ett icke EU-land och behöver akut tandvård kan du gå in och söka efter Tandläkare Göteborg, tandläkare Stockholm, Malmö eller var du nu befinner dig i landet och boka en akut tid. Vissa icke EU-länder som Australien och Quebec har ett avtal med Sverige som gör att deras medborgare under vissa omständigheter kan söka både för akut och planerad tandvård, men i annat fall måste du stå för kostnaden för akut tandvård själv när du är här.

Asylsökande och papperslösa

Om du är asylsökande eller papperslös och behöver akut tandvård, så kan du gå till Folktandvården och få hjälp. Om du är under 18 år betalar du ingenting, dvs samma villkor gäller för alla barn och ungdomar, oavsett om du bor i Sverige eller ansöker om att få stanna här. Vuxna asylsökande betalar endast 50 kr för sitt besök. Du måste dock visa upp LMA-kortet som du fått från Migrationsverket innan vård. Detta är en tillfällig identitetshandling som visar vem du är under tiden du väntar på att få din asylansökan godkänd.