Vissa ingrepp kan vara kostsamt för den enskilde och göra stora hål i plånboken. Ett alternativ till specialisttandvård på hemmaplan är att bege sig utomlands inom EU. Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med detta. Försäkringskassan täcker i de flesta fall 50% av kostnaden, och de följer den referensprislista som de har satt på olika ingrepp.

Viktigt att kolla upp kliniken på förhand

Ett inplantat kan kosta mellan 40.000 och 100.000 och det är viktigt att det är en behörig tandläkare som utför ingreppet. Beroende på vilket land man besöker kan tillskyddsmyndigheter som kontrollerar tandkliniker vara av olika kvalitet. Det som ändå lockar många förutom de bättre priserna är de kortare vänteköerna. Den stora nackdelen kan dock vara att man riskerar komplikationer och kan få svårt att få eventuella utlägg tillbaka. Akut tandvård sköts nästan alltid bäst så nära hemmet som möjligt. Det finns bra akut tandvård i Göteborg, Stockholm och Malmö som ändå kan konkurrera med sin prissättning och väntetider. På senare år har Polen blivit ett land dit många svenskar vänder sig för specialisttandvård.

Garanti

I Sverige får man vanligen 2-3 års garanti på utfört tandarbete (kronor), och livstidsgaranti på implantat. Är ingreppet utfört utomlands kan det förhålla sig annorlunda på den punkten.

Viktigt att komma ihåg är att Tandläkarförbundet inte har några rekommendationer om behandlingar utomlands. Det är också viktigt att komma ihåg att EU-kortet bör tas med, beroende på vart man reser. Har man inte kortet med sig kan man bli tvungen att betala hela kostnaden på plats.

Studerar man inom EU infinner sig i princip samma rätt till akut tandvård som landets invånare, men även då ska man ha med sig EU-kortet till tandkliniken. Vid tillfällig vistelse i Norden har en svensk rätt till akut tandvård till samma pris som den som är försäkrad i landet. Då räcker pass eller annan id-handling.