Om man råkar ut för något och behöver vård omedelbart är detta inga större problem. Men det finns emellertid några få saker som du måste veta. Läs mer om dem nedan.

Kostnader för akut tandvård

Om du är svensk eller har uppehållstillstånd i landet och måste behandlas akut, så finns det saker angående priset som du behöver veta. Alla som går till tandläkaren blir först informerad om priset och vad som behöver utföras. Det är din rättighet som patient att få reda på detta. Dock ska du vara på det klara med att en akut tandvårdstid kan kosta dig mer än en vanlig undersökning, speciellt om du måste komma på en gång. Det finns vissa tandvårdsmottagningar som har öppet både på kvällar och helger och där kan du få betala lite mer, eftersom det är jourtandläkare som arbetar där. Tänk på att det kan kosta dig uppemot 50 % mer om du är tvungen att gå nattetid eller under en helg.

Vanligtvis är det de mest akuta fallen som tas om hand på akutmottagningarna; de som kan vänta i några dagar för att få komma till sin ordinarie tandläkare behöver inte gå på stubben. Allt beror naturligtvis på vad det är som du har drabbats av.

Var söker man akut?

Om du inte har tid att vänta några dygn för att få komma till din vanliga tandläkare som brukar kunna klämma in dig ganska fort om det är viktigt, så kan du ringa någon av tandvårdsmottagningarna som har akuttider. Det brukar finnas ett flertal sådana i de större städerna och åtminstone en i de mindre orterna. Folktandvården brukar ha akutmottagningar och det finns även andra mottagningar som Distriktstandvården och Akuttandvården, beroende på var du bor. Även många privata tandvårdsmottagningar erbjuder akut tandvård så kolla upp hur det ser ut med just din tandklinik. Kan du gå på samma ställe som du är van vid, är det naturligtvis bäst eftersom alla röntgenbilder sparas på samma plats och tandläkarna och tandsköterskorna vet vem du är.