Svåra ilningar, smärtsam tandvärk eller en utslagen tand är alla skäl att uppsök tandläkaren akut. Tandbesvär kommer aldrig planerat och det är viktigt att du tar hand om problemen och söker vård så fort som möjligt.

Det går inte att planera in tandvärk, problem med visdomständer eller utslagna tänder. Smärtan som uppstår på grund av tandbesvär kan däremot vara olidlig och det är viktigt att direkt uppsöka akut tandvård för att få hjälp att åtgärda problemet.

När allt fokus ligger på att få hjälp med ett problem kan det vara skönt att veta vad som kommer att hända under besöket.

Det här händer när du söker akut tandvård

Att komma till tandläkaren för ett traditionellt tandvårdsbesök skiljer sig från ett akut besök. En klassisk undersökning innehåller bland annat en total genomgång av mun och tänder medan akut tandvård fokuserar på att hjälpa patienten med ett specifikt problem. Den behandlande tandläkaren kommer under besöket att fokusera på tanden eller området som är i behov av en akut åtgärd.

Fokus under ett akutbesök är att patienten får hjälp, både snabbt och hållbart. Det man som patient kan förvänta sig är att man först kommer få berätta om sitt problem, om man har någon sjukdom eller andra saker som kan påverka behandlingen. Tandläkaren kommer sedan att undersöka problemområdet, samt åtgärda problematiken, antingen med en permanent eller temporär lösning beroende på omfattning. Om patienten är i behov av fortsatt behandling kommer tandläkaren att informera om det under besöket.