Då många tycker att Folktandvården både är dyr och har för långa väntetider, är det många som hellre väljer att gå till en privattandläkare. Många av dem är anslutna till Försäkringskassan och har samma priser som hos Folktandvården – ibland till och med lägre. Om ens anhöriga brukar gå till en privattandläkare så kan man kanske själv vilja prova på samma person då man vet att han/hon är duktig. Man har rätt att välja tandläkare precis var man vill i landet och man är garanterad samma vård, oavsett vilken behandling som krävs. Du har rätt till gratis tandvård upp till 23 års ålder, oavsett om du går privat eller hos Folktandvården. Dock finns det ibland olika åldersgränser för när du inte längre har rätt att gå gratis. Även tandvårdsstödet och tandvårdsbidraget gäller för bägge parter; landsting eller privatregi.

Privattandläkarna

De privata tandläkarna är anslutna till en branschorganisation som heter Privattandläkarna. De har sina förtroendenämnder dit du kan vända dig om du exempelvis vill klaga på en behandling. Om din tandläkare mot förmodan inte skulle vara ansluten dit, kan du istället vända dig till IVO om du anser dig ha blivit felbehandlad.

Privattandläkarna är den största branschorganisationen för privata tandläkare i Sverige och man har ca 22 lokala avdelningar jämt fördelade över landet. Faktum är att 75% av alla privata tandläkare är medlemmar i Privattandläkarna.

Andra organisationer

Förutom ovanstående organisation som räknas till den största, finns två ytterligare branschorganisationer för svenska privattandläkare. De heter Sveriges Tandläkarförbund och Tjänstetandläkarna. All tre organisationerna är baserade i Stockholm och erbjuder vård i hela landet genom de många mottagningar och tandläkare som är medlemmar.

Dessa organisationer arbetar för olika saker. Privattandläkarna lobbar för fri prissättning och marknaden och Sveriges Tandläkarförbund vill stödja sina medlemmar på ett mer aktivt sätt. De som är medlemmar hos Tjänstetandläkarna är oftast anställda tandläkare; inte sällan inom Folktandvården och Tjänstetandläkarna arbetar för att förbättra situationen för dessa.