En annan form av specialisttandvård är sjukhustandvården. Man kan komma att remitteras till ett sjukhus för att få sin tandvård utförd där om man har vissa behov. Ofta handlar det om att man behöver ett särskilt omhändertagande på grund av att man har medicinska skäl, psykiska sjukdomar, demens, utvecklingsstörning, olika funktionshinder eller en extrem tandvårdsrädsla. På sjukhuset är man inte bara specialister på att utföra avancerade behandlingar utan man vet även hur man bemöter människor som har vissa behov. Det är viktigt att personalen kan hantera alla olika typer av människor och situationer och på vanliga tandvårdsmottagningar kan det ibland vara lite si och så med den biten. Sjukhustandvård är ett komplement till den allmänna tandvården och dessutom är man i goda händer om man slutligen skulle behöva specialisttandvård. För att få tillgång till sjukhustandvård, måste man remitteras dit av sin vanliga tandläkare eller läkare.

Tandvårdsrädsla

En del människor är paniskt rädda för att gå till tandläkaren att man lider av svår ångest innan man kommer. I värsta fall kan man även undvika tandläkaren, vilket leder till katastrofala påföljder om man till exempel har tandsjukdomar, svår karies eller felställningar som kan orsaka allmänt dåliga tillstånd hos patienten.

Man ska inte skämmas om man lider av tandvårdsrädsla. Drygt hälften av alla människor känner någon form av obehag inför tandläkarbesöket och detta gäller både för gamla och unga och för båda könen. Dock ska man veta att det för det mesta går betydligt bättre att gå till tandläkaren när man väl har tagit modet till sig att ringa. Ofta är det inte så farligt och ju mer man väntar att gå desto mer bygger man upp sin rädsla. Det bästa sättet att överkomma sin ångest är att ta tjuren vid hornen och ge sig in i leken. På så sätt bygger man även upp sin självkänsla och inför nästa besök kan det kännas lättare.