Man hör på begreppet specialisttandvård att det handlar om ganska komplicerade åtgärder. I den här artikeln ska några av dem förklaras närmare. Detta är vad en specialisttandläkare sysslar med dagligen.

Käkkirurgi

Man kan ha drabbats av en svår olycka som har orsakat en sned käke eller man kan behöva benersättningsmaterial för att åtgärda käkställningsfel. Vissa har en alldeles för stor över- eller underkäke som både påverkar en när man äter och talar samt ger ett fult estetiskt intryck. Att ställa en käke tillrätta eller åtgärda infektioner med hjälp av kirurgi är inga enkla uppgifter och kräver närvaro av en specialist.

Bettfysiologi

Tänder kan vara mycket sneda och muskulaturen kan påverka ens liv, vilket gör att hela bettet orsakar kraftig huvudvärk eller svårt att tugga. Man kan bli trött i både käke och muskler, få förslitningar och olika överbelastningar. Då kan man med olika åtgärder behöva fixa detta med bettskenor, tandimplantat, broar och kronor. Bettfysiologi är ett brett begrepp som innefattar många olika behandlingar.

Tandlossningssjukdomar

Man kan ibland på äldre dar drabbas av tandlossning men detta kan även ske i unga år. Tyvärr har vi på senare år sett “alltmer behov av specialisttandvård för äldre och ofta får de vänta betydligt längre” på vård.

Specialisttandläkare utför och forskar om parodontologi och de defekter i vävnaderna som omger tänderna. Tandlossning beror vanligen på infektioner eller inflammationer i tandkött och kringliggande vävnad och idag kan man göra mycket komplicerade operationer, dels för att motverka tandlossning senare och dels för att åtgärda problemet som redan infunnit sig. Här är det mycket viktigt att kunna diagnostisera de sjukdomar som ligger till grund för tandlossningen samt behandla defekterna. Om man har fått implantat kan det även uppkomma problem relaterade till dessa och inom parodontologin forskas det även om dem.

Andra åtgärder inom specialisttandvården

Förutom ovanstående punkter kan specialisttandvården även innefattas av oral protetik, radiologi, tandreglering och barntandvård. Specialisttandvården behandlar alltså det mesta inom olika områden men sträcker sig djupare än i vanlig tandvård.