Ibland drabbas man av bekymmer som är lite mer komplicerade än andra. När det gäller tänder är det vanligt att man behöver laga ett hål, skaffa tandställning, göra en rotfyllning eller få en bettskena. Men det kan också omfatta betydligt svårare processer och behandlingar än din vanliga tandläkare är van vid. Det är naturligtvis bra om du har vana att redan gå till en specialisttandläkare då de även fixar till normala problem. På så vis behöver du inte oroa dig för remisser och dylikt och etablera en ny kontakt med en ny person.

Specialisttandvård

När man behöver särskild hjälp med munnen och tänderna, kan man behöva komma till en mycket kunnig och skicklig tandläkare som har extra erfarenhet utöver det vanliga. Om din egna tandläkare inte kan åtgärda problemet, så kan du komma att remitteras till en specialistmottagning som t. ex. är bra på tandimplantat, bettrehabilitering eller tandsjukdomar. Vissa människor har exempelvis så dåliga tänder att hela käken måste regleras. Man kanske inte har haft förmågan att rengöra tänderna varje dag och har därför tappat flera eller alla sina tänder. Andra kan ha fel på käkmuskulaturen eller råkat ut för en hemsk olycka som innebär att man måste ställa bettet tillrätta igen.

Specialisttandvård finns på många håll i landet och om det inte finns någon mottagning i din stad, så remitteras du till en närliggande ort. Remissen berättar då hur bråttom det är och du blir inkallad så fort det går.

Konsultverksamhet inom specialisttandvård

Inom specialisttandvården förekommer även konsultverksamhet. Det betyder att en specialist förflyttar sig till den mottagning du normalt brukar gå till och samarbetar med din ordinarie tandläkare. I värsta fall måste du fortsätta en del av behandlingen på dennes klinik men ofta kan det också vara så att specialisten kommer till din klinik för att behandla dig där. På Folktandvården är båda möjligheterna förekommande, vilket är positivt då du inte behöver förflytta dig längre sträckor för att möta upp en ny tandläkare.